Victoria vượt mặt NSW trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất nước Úc

Lần đầu tiên sau 4 năm đứng ở vị trí dẫn đầu, NSW đã phải nhường ‘ngôi’ lại cho Victoria đăng quang trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tiểu bang này giữ vị trí dẫn đầu nền kinh tế quốc gia.

Tin liên quan