Úc và đề xuất chính sách ưu đãi thuế để hồi phục kinh tế (phần 1)

Với mục tiêu hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho các hộ gia đình, đẩy mạnh đầu tư và tạo…

Với mục tiêu hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho các hộ gia đình, đẩy mạnh đầu tư và tạo ra nhiều việc làm hơn nữa, chính phủ Úc vừa qua đã công bố một loạt các biện pháp ưu đãi thuế trong trình ngân sách 2021 – 2022 của mình. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị những nội dung cốt lõi về các ưu đãi thuế này từ tổng hợp những điểm nổi bật trong Ngân sách 2021 – 2022, cũng như 1 vài ví dụ điển hình để giúp quý vị hiểu rõ về chính sách sắp tới sẽ được thực thi.

Cắt giảm thuế thu nhập cá nhân

Để hỗ trợ thu nhập hộ gia đình và tạo ra nhiều việc làm hơn, Chính phủ sẽ hỗ trợ thêm $7,8 tỷ thông qua việc cắt giảm thuế bằng cách giữ lại khoản bù trừ giữa các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình (LMITO) trong năm 2021-22. Đây là mức thêm vào trong tổng $25,1 tỷ phần thuế miễn giảm đã được công bố trong Ngân sách trước đó dự kiến sẽ có hiệu lực tới các hộ gia đình trong thời gian tới. Khoảng 10,2 triệu cá nhân sẽ được hưởng lợi từ chính sách này, với mức giảm đến $1,080 cho mỗi cá nhân.

Australian Tax Office confirms refunds to flow from Friday

Bộ Ngân khố ước tính rằng việc mở rộng chính sách này sẽ làm tăng GDP khoảng $4,5 tỷ trong năm 2022-23 và sẽ tạo thêm 20.000 việc làm vào cuối năm của năm 2022-23. Đây là mục tiêu thứ chính, bên cạnh mục tiêu ban đầu tạo ra thêm 50.000 việc làm vào cuối năm 2021-22 và thúc đẩy GDP khoảng $3,5 tỷ trong năm 2020-21 và $9 tỷ
vào năm 2021-22.

Ví dụ:

Hằng là một kỹ sư xây dựng làm việc ở vùng nông thôn Úc và có thu nhập chịu thuế là $80.000 mỗi năm từ 2018-19 đến 2021-22. Chồng cô, đang làm việc bán thời gian trong khi đang hoàn thành việc học của mình và kiếm được một khoản thu nhập chịu thuế $60.000. Với chính sách LMITO, Hằng và chồng cô sẽ được hưởng lợi từ LMITO tổng cộng là $2.160 sau khi nộp tờ khai thuế năm 2021-22. Theo đó, chính sách thuế mới này sẽ giảm cho Hằng và chồng cô một khoản $12,960 từ 2018-19 đến 2021-22 so với năm 2017-18.

Small Business Tax Tips and Considerations for 2021, Part 1 | Sacramento  Asian Pacific Chamber of Commerce

Mở rộng mức hỗ trợ chính sách thuế cho doanh nghiệp

Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Úc đầu tư, phát triển và ưu tiên tạo ra nhiều việc làm hơn bằng kéo dài thêm một năm nữa với hai ưu đãi thuế đã được công bố trong Ngân sách 2020-21 – tính toán trọn chi phí tạm thời (Temporary Full Expensing – TFE) và chuyển lỗ trở lại tạm thời (Temporary loss carry-back). Cả hai ưu đãi thuế này đều mang lại động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp đầu tư trong tương lai để tiếp cận các lợi ích về thuế trước khi hết hiệu lực.
Việc kéo dài hai ưu đãi thuế này ước tính sẽ giảm gánh nặng về thuế khoảng $20.7 tỷ cho các doanh nghiệp trong các dự báo tài chính. Bộ Ngân khố ước tính rằng hai ưu đãi thuế này sẽ tạo ra khoảng 60.000 việc làm vào cuối năm 2022-23, với mức tăng GDP khoảng $2.5 tỷ vào năm 2020-21, $7.5 tỷ đô la vào năm 2021-22 và $8 tỷ vào năm 2022-23.

A quick guide to taxes in Australia - Australia Property Guides

Ví dụ:

Doanh nghiệp B là 1 doanh nghiệp đóng gói đóng gói dự định mở rộng sản xuất vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, máy móc mới đặt hàng từ nước ngoài sẽ không có sẵn để được lắp đặt cho đến tháng 8/2022. Doanh nghiệp này dựa vào ưu đãi TFE để có thể tính chi phí cho các máy móc mới và yêu cầu hoàn thuế thông qua chuyển lỗ trở lại để có tài chính cho việc mở rộng sản xuất. Nếu như không có ưu đãi từ hai chính sách này, doanh nghiệp sẽ không thể hưởng lợi từ ưu đãi thuế và việc kinh doanh sẽ bị ngưng trệ.

The Small Business Guide to Product Packaging - Tweak Your Biz

Tăng cường quyền hạn cho doanh nghiệp nhỏ để tạm dừng việc thu hồi nợ có tranh chấp

Chính phủ sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ giảm bớt thủ tục, tăng tốc độ xử lý và ít tốn kém để các doanh nghiệp này tạm dừng hoặc yêu cầu sửa đổi các quyết định thu hồi nợ của Cơ quan thuế Úc (ATO), trong trường hợp các vụ việc này đang do Tòa phúc thẩm hành chính (AAT) thụ lý, cho tới khi các tranh chấp này được giải quyết. Các quyết định này bao gồm thu hồi các khoản nợ cơ bản, áp dụng các thông báo với chịu sai áp (garnishee notices), và/hoặc tiền phạt và tiền lãi liên quan.

The Ultimate Australian Small Business Tax Checklist | Go Figured

Doanh nghiệp nhỏ (bao gồm cả cá nhân kinh doanh) có tổng doanh thu doanh thu dưới $10 triệu mỗi năm sẽ được phép, với sự nhất trí của Ban thuế vụ doanh nghiệp nhỏ của AAT, yêu cầu dừng các hoạt động thu hồi nợ cho đến khi có phán quyết rõ ràng của AAT.

Để đảm bảo các quyền hạn này được áp dụng một cách thích hợp, AAT sẽ rà soát lại tính toàn vẹn của hệ thống thuế trong việc quyết định xem có tạm dừng hoặc sửa đổi các hoạt động thu hồi nợ của ATO hay không. Những quyền hạn mới này sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ trong quá trình tố tụng diễn ra trước khi AAT tham gia hoặc sau ngày chấp thuận của Hoàng gia (Royal Assent) cho phép luật này có hiệu lực.

Xem tiếp: Úc và đề xuất chính sách ưu đãi thuế để hồi phục kinh tế (phần 2)

Tin liên quan