Tổng hợp những thay đổi của chương trình visa đầu tư kinh doanh Úc từ 2021

Kể từ ngày 01/07/2021, Chính phủ Úc có những thay đổi đối với các chương trình đầu tư định cư…

Kể từ ngày 01/07/2021, Chính phủ Úc có những thay đổi đối với các chương trình đầu tư định cư Úc diện Doanh nhân. Văn phòng Verity Law xin được cập nhật những thay đổi quan trọng nhất dưới đây: 

1. Tinh lọc từ 7 chương trình visa xuống còn 4 chương trình gồm Business Innovation (Doanh nhân Đổi mới 188A), Investor (Nhà đầu tư 188B), Entrepreneur (Khởi nghiệp 188E) và Significant Investor (Đầu tư trọng yếu 188C). Mỗi nhánh đều sẽ có những bước rõ ràng để trở thành thường trú nhân.

2. Các chương trình visa 188D (Premium investor), và 132 (Doanh nhân tài năng) sẽ không tiếp nhận các đơn đăng ký mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Các đơn đã nộp sẽ vẫn được xử lý.

3. Tất cả các tiểu loại visa 188 sẽ có thời hạn là 5 năm, và có thể đăng ký visa thường trú 888 nếu đáp ứng các yêu cầu sau 3 năm. Có nghĩa là người giữ visa có thêm thời gian để đáp ứng các yêu cầu Bộ đề ra.

4. Điều kiện của visa 188A – Diện doanh nhân đổi mới – sẽ tăng lên để thu hút những doanh nhân có năng lực tốt hơn nữa. Cụ thể: đương đơn phải

  • nắm giữ tổng tài sản tối thiểu 1.250.000 AUD (tăng từ 800.000 AUD) và
  • sở hữu doanh nghiệp có doanh thu hằng năm tối thiểu 750.000 AUD (tăng từ 500.000 AUD) để chứng minh năng lực kinh doanh của mình.

Thang điểm di trú cũng sẽ thay đổi (xem bảng bên dưới), và có thể một số tiểu bang sẽ có yêu cầu riêng.
Để xin lên Visa định cư Úc vĩnh viễn 888A, nhà đầu tư cần sống ở Úc ít nhất 1 năm trong 3 năm trước ngày nộp đơn. Các điều kiện về kinh doanh và vận hành doanh nghiệp vẫn được giữ theo luật cũ.

5. Những ai có visa 188A và 188C cũng sẽ tiếp tục có thể gia hạn visa tạm trú nếu chưa đáp ứng được các yêu cầu trong khung thời gian được cấp.

  • Những ai có visa 188A có thể xin gia hạn thêm hai năm với điều kiện họ thể hiện cam kết thực tế để tiếp tục quản lý một doanh nghiệp đã hoạt động tích cực tại Úc trong 2 năm trước đó.
  • Những ai có visa 188C có thể xin gia hạn thêm 2 năm, miễn tiếp tục duy trì khoản đầu tư của mình.

6. Tăng hạn mức đầu tư của visa 188B từ 1.5 triệu AUD lên 2.5 triệu AUD. Đầu tư vào trái phiếu chính phủ không còn được áp dụng và thay bằng hình thức quỹ đầu tư.

7. Tổng tiền đầu tư của visa 188C vẫn giữ nguyên 5 triệu AUD. Thay đổi tỷ lệ đầu tư so với trước đây. Cả 2 chương trình 188B và 188C đều phải đầu tư vào các quỹ đầu tư theo cấu trúc quy định. Cụ thể: 

  • Tối thiểu 20% vào các Quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp tư (Venture Capital & Private Equity Fund)
  • Tối thiểu 30% vào các Quỹ đầu tư trong các công ty mới nổi (Emerging Companies Fund)
  • Tối thiểu 50% vào các Quỹ đầu tư còn lại (Balancing Investment Fund), thường trong tổ hợp đa dạng Australian listed securities, eligible corporate bonds or notes, annuities and real property (subject to the 10% limit on residential real estate)

8. Mức cấp vốn 200.000 AUD của visa 188E sẽ được loại bỏ. Thay vào đó, người nộp đơn sẽ cần được chính phủ Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ bảo trợ.

Với những nhà đầu tư đã nộp hồ sơ visa thành công vào hệ thống Bộ Di Trú Úc trước 1/7/2021 , các yêu cầu đầu tư sẽ được khóa theo thời điểm nộp đơn, và họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật mới. Những nhà đầu tư nộp visa sau ngày 01/07 thì sẽ áp dụng theo luật mới. 

Tin liên quan