Verity Law quản trị rủi ro cho hồ sơ khách hàng ra sao?

Khi mọi người cùng làm quen với thay đổi xáo trộn từ dịch COVID-19, với văn phòng Verity Law, thay…

Khi mọi người cùng làm quen với thay đổi xáo trộn từ dịch COVID-19, với văn phòng Verity Law, thay đổi đã là việc thường ngày. Ngay từ những ngày đầu năm, văn phòng đã vào tâm thế sẵn sàng cho chiến lược hành động chống “hạn hết hạn ngạch (quota)” của các tiểu bang.

Ưu tiên không phải chỉ ở thời gian phải nhanh, mà còn phải chất lượng đúng tiêu chuẩn – cam kết của văn phòng chỉ nộp hồ sơ đã hoàn thiện ở chất lượng trên 100%.

Kế hoạch được vạch ra và thống nhất nhanh chóng trong cuộc họp điện thoại nối đủ các bộ phận tham gia hoàn tất 1 bộ hồ sơ từ A – Z: Audit, Legal, Admin và Business/Investment Advisory.

Danh sách hồ sơ của khách hàng 188/132 nào đã ở giai đoạn sẵn sàng được chốt lại, và vỏn vẹn 2 tháng, văn phòng đã hoàn tất:

  • 12 hồ sơ bảo trợ dưới các diện 188A, 188B, 132A và 132B.
  • 4 đơn visa dưới các diện 188A, 188B, 188C và 132A.
Hồ sơ visa 188 và visa 132

Trong đó hồ sơ bảo trợ 132A theo tiến độ thông thường sẽ cấp sau 3 tháng xét hồ sơ. Một lần nữa, chất lượng hồ sơ của Verity Law nhận được sự công nhận, tiểu bang đã cấp đơn bảo trợ trong vỏn vẹn 1 tháng.

Vì thế, những thông báo gần đây từ chính quyền tiểu bang Nam Úc (ngày 20/03) và tiểu bang Victoria (ngày 08/04) hoàn toàn không ảnh hưởng đến các khách hàng 188/132 in the pipeline của Verity Law.

Tin liên quan