Những thay đổi lớn trong quy trình đề cử của tiểu bang tại Úc – tháng 7/2019

Đây là thời gian tốt nhất trong năm để nộp xin đề cử từ các tiểu bang nhờ có hạn ngạch thư mời cho năm mới, đặc biệt như trường hợp bang Queensland đã xét gửi ngay thư mời trong chưa tới 24 giờ cho một khách hàng của Verity Law.

Việc được tiểu bang đề cử là một bước quan trọng trước khi anh chị được phép nộp hồ sơ visa 188 và 132.

Năm tài chính mới (bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2019) chứng kiến sự khởi động chậm chạp của các chương trình đề cử của tiểu bang và các vùng lãnh thổ.

Đối với một vài tiểu bang, đây chỉ là thời gian chính quyền các tiểu bang bắt đầu cấp đề cử trở lại ngay sau khi số lượng thư mời cho năm mới được công bố với không nhiều thay đổi trong yêu cầu nộp đơn. Đối với những tiểu bang khác, như Victoria và Queensland, có vài sự thay đổi đáng chú ý, hầu hết là tái cấu trúc một số trường hợp cụ thể.

Bang Victoria

Chính quyền bang Victoria vừa hủy bỏ bước viết thư trình bày nguyện vọng trong quá trình xét duyệt hồ sơ. Sau khi cổng thông tin trực tuyến được mở vào trưa ngày 29 tháng 7, người nộp đơn có thể nộp đơn xin đề cử trực tiếp ngay lập tức. Các thay đổi khác trong chính sách hầu hết chỉ ảnh hưởng đến đương đơn của visa 188A, và ảnh hưởng phần nào đến các đương đơn của visa 188B.

Cụ thể, một đương đơn của visa 188A cần phải đạt ít nhất 80 điểm để đạt đủ điều kiện xin đề cử của tiểu bang. Ngoài ra, đương đơn của visa 188A phải cam kết thuê ít nhất 1 lao động toàn thời gian trong doanh nghiệp tại Úc của họ.

Danh sách các ngành nghề không được phép xin visa 188A vẫn như cũ và các doanh nghiệp xuất khẩu phải đồng ý xuất khẩu 100% sản phẩm sản xuất từ Victoria. Những người nộp đơn cần chấp hành yêu cầu về thời gian cư trú tại Úc trong quá trình giữ visa tạm trú.

Các yêu cầu trên liên quan đến dữ liệu chúng tôi đã đề cập vào tháng 3 năm 2019, rằng chính quyền tiểu bang Victoria muốn sử dụng hạn ngạch thư mời một cách có chọn lọc và chỉ đề cử những đương đơn có thành tích hoặc lịch sử kinh doanh tốt nhất để hỗ trợ nền kinh tế của tiểu bang.

Cho những người nộp đơn của visa 188B, điểm sàn vẫn giữ ở mức 65 điểm. Những người đã nộp và được đề cử sau tháng 7 năm 2019 phải cam kết đầu tư thêm ít nhất $500,000 đô Úc vào bang và giữ khoản đầu tư đó trong vòng 12 tháng trước khi nộp vào thường trú (visa 888B).

Bang Queensland

Dưới diện visa 188A, khoản đầu tư được yêu cầu vẫn không thay đổi là $200,000 đô Úc. Tuy nhiên, chính quyền tiểu ban đã nới rộng các ngành nghề KHÔNG được phép xin đề cử như

  • Doanh nghiệp bán lẻ không chuyên trong khu vực trung tâm Queensland
  • Phát triển bất động sản
  • Nhập khẩu (trừ khi sản phẩm có tính sáng tạo hoặc tính công nghệ cao)

Trường hợp các đơn xin đề cử cho visa 132A, chính quyền bang sẽ chỉ nhận các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản có quy mô lớn và dài hạn đòi hỏi sự đầu tư lớn.

Sidenote: Đây là thời gian tốt nhất trong năm để nộp xin đề cử từ các tiểu bang. Nhờ có hạn ngạch thư mời vừa được công bố cho năm mới, các chính quyền tiểu bang sẽ có nhiều thẩm quyền hơn trong việc xét duyệt đơn xin bảo trợ và đặc biệt trong trường hợp của Queensland, một thư mời nộp xin bảo trợ đã được xét gửi ngay lập tức trong chưa tới 24 giờ cho một khách hàng của Verity Law.

Số thư mời đề cử của các tiểu bang & vùng lãnh thổ

Tin liên quan