Luôn có những ngày bình thường, cho những trường hợp phi thường

Verity Law được thành lập để đồng hành cùng quý vị chinh phục những bước ngoặt mới xứng tầm với tài năng và điều kiện Quý vị đang có.

Hôm nay, bộ phận Luật của văn phòng đã gửi đi một thùng đầy chứng từ cho tổ hợp đa dạng, gồm hồ sơ visa 188B, 132A và 132B.

Cùng thời gian, chúng tôi đã nhận được thư mời đầu tư vào Mục Đầu Tư Chỉ Định cho một hồ sơ 188B nộp 12 tháng trước. Thời gian xét đơn trung bình công bố là ít nhất 21 tháng, và một lần nữa, chất lượng chuẩn bị hồ sơ của chúng tôi nhận được sự công nhận từ bộ phận xử lý hồ sơ giúp cho thời gian xét đơn được giảm xuống.

Mỗi hồ sơ mang theo một câu chuyện riêng chất chứa hy vọng và tương lai của cả gia đình, và mỗi hồ sơ cũng có thách thức riêng. Như với đơn visa 188B vừa nộp hôm nay, Verity Law đã giúp khách hàng chuyển bại thành thắng một cách ấn tượng, đánh vỡ những mặc định hạn chế của số đông trong lĩnh vực tư vấn luật di trú.

Trước khi tiếp xúc với Verity Law, gia đình khách đã đến một đơn vị tư vấn di trú, và nhận kết luận là hồ sơ không đạt chuẩn để nộp visa. Điểm bất lợi lớn của hồ sơ là ở mục đầu tư, chủ yếu chỉ có bất động sản và 2 bất động sản chính lại được đăng ký trên hộ khẩu gia đình và dùng một phần làm nơi sinh sống. Đối với 188B, nhà ở thường không được công nhận là mục đầu tư.

Ngoài ra, đối với nhiều đơn vị tư vấn, những hồ sơ visa 188B được xem là “thoả điều kiện” và “dễ dàng” là thường phải có doanh nghiệp và mục đầu tư đáng kể. Tổng giá trị của mục đầu tư phải có giá trị AUD 1.5 triệu. Trong trường hợp trên, khách hàng không có doanh nghiệp và mục đầu tư, dù giá trị đáng kể, lại nằm lẫn vào định nghĩa “nhà ở” nếu dựa vào hộ khẩu.

Tuy nhiên, sau khi đào sâu về thực tế tình huống của hồ sơ, áp dụng luật và chính sách của Bộ Di trú và đối chiếu với chế độ quản lý theo hộ khẩu ở VN, chúng tôi đã vạch ra một chiến lược chi tiết dựa trên đúng thực trạng hồ sơ. Lập luận ứng dụng khéo léo luật của Úc (yếu tố trực tiếp), và cung cấp bằng chứng từ các bên thứ ba, luật và lệ ở nước sở tại (yếu tố gián tiếp). Ngoài ra, chúng tôi còn tạo nhiều điểm nhấn khác thông qua bản diễn giải kinh nghiệm đầu tư dài 15 trang, cùng khách kinh qua các giai đoạn trong sự nghiệp đầu tư.

Như bao lần khác, chúng tôi luôn thuyết phục người xét đơn bằng ngôn ngữ họ dễ hiểu nhất, tiếp nhận lăng kính mới để có cái nhìn đúng đắn và toàn diện về hai bất động sản là mục đầu tư trong hồ sơ.

Với Verity Law, hồ sơ chỉ được xem là Tốt khi được chuẩn bị để Vượt tất cả mong đợi. Chúng tôi hiểu rõ là “đóng hộp” suy nghĩ và nói không với hồ sơ có độ phức tạp sẽ có thể dập tắt hy vọng và mơ ước, ảnh hưởng đến tương lai của một gia đình. Vì vậy, chúng tôi mỗi ngày không ngừng tiến xa thêm một bước, tạo đột phá mới.

Yêu cầu Visa 188B

Yêu cầu Visa 188B

Tin liên quan