visa đầu tư định cư úc

Tag Archive: visa đầu tư định cư úc

Visa 188A – Diện Kinh doanh Sáng tạo

Diện visa 188A dành cho người nộp đơn có kỹ năng kinh doanh được đề cử bởi một Chính quyền Tiểu bang Úc, với dự định thành lập, phát triển và quản lí cơ sở kinh doanh mới hoặc đang hiện hữu tại Úc.

Định cư Úc theo diện đầu tư – Một số vấn đề thường gặp về chứng minh nguồn gốc tài sản

Kinh tế VN những năm gần đây đang đà phát triển mạnh mẽ trong xu thế hội nhập toàn cầu. Chính sách cởi mở của Nhà nước đã tạo cho các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm cơ hội thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư quốc tế, đặc biệt là thị trường Úc. Với sự tính toán lanh lẹ, các nhà đầu tư Việt Nam nhận thức rất nhanh được việc “một vốn bốn lời” của mình trong lĩnh vực đầu tư định cư tại Úc.