VISA 188B LÀ GÌ? Diện visa 188B này dành cho những nhà đầu tư cá nhân mong muốn đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD tại một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc, trong đó các hoạt động đầu tư và kinh doanh chính phải nằm trong lãnh thổ Úc. Để được quyền…

Diện visa 188A dành cho người nộp đơn có kỹ năng kinh doanh được đề cử bởi một Chính quyền Tiểu bang Úc, với dự định thành lập, phát triển và quản lí cơ sở kinh doanh mới hoặc đang hiện hữu tại Úc.

Đây là thời gian tốt nhất trong năm để nộp xin đề cử từ các tiểu bang nhờ có hạn ngạch thư mời cho năm mới, đặc biệt như trường hợp bang Queensland đã xét gửi ngay thư mời trong chưa tới 24 giờ cho một khách hàng của Verity Law.

Kinh tế VN những năm gần đây đang đà phát triển mạnh mẽ trong xu thế hội nhập toàn cầu. Chính sách cởi mở của Nhà nước đã tạo cho các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm cơ hội thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư quốc tế, đặc biệt là thị trường Úc. Với sự tính toán lanh lẹ, các nhà đầu tư Việt Nam nhận thức rất nhanh được việc “một vốn bốn lời” của mình trong lĩnh vực đầu tư định cư tại Úc.

Có thể nói, visa đầu tư định cư chính là tấm vé vàng mà bộ di trú Úc đã đưa ra để chiêu đãi nhân tài trên khắp thế giới đến Úc để sinh sống, làm việc, đóng góp vào nền kinh tế của đất nước này đồng thời cũng sẽ được hưởng mọi ưu đãi tuyệt vời mà nước Úc mang lại.