Visa 188E – Diện doanh nhân khởi nghiệp

Visa 188E là gì? Visa 188E là một loại visa được thiết lập cho các nhà khởi nghiệp có một…

Visa 188E là gì?

Visa 188E là một loại visa được thiết lập cho các nhà khởi nghiệp có một ý tưởng sáng tạo sẽ dẫn đến việc thương mại hóa một sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc, hoặc phát triển của một doanh nghiệp hoặc một công ty ở Úc.

A picture containing device

Description automatically generated

Điều kiện của visa 188E

1. Được đề cử

Quý vị phải được đề cử bởi một Chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc, trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này.

Chính quyền Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đề cử Quý vị không được rút đề cử của họ sau khi Quý vị nộp đơn, nếu không Bộ Di Trú Úc sẽ không thể cấp thị thực cho Quý vị.

2. Có hoạt động khởi nghiệp hợp lệ

Quý vị phải cam kết hoặc đề nghị thực hiện một “hoạt động kinh doanh khởi nghiệp hợp lệ” tại Úc và có ý định thực sự để tiếp tục hoạt động này

Quý vị phải có một kế hoạch kinh doanh cho công ty khởi nghiệp của mình, trong đó ghi rõ vì sao ý tưởng sáng tạo của Quý vị sẽ dẫn tới:

 • Sự thương mại hoá một sản phẩm, dịch vụ tại Úc
 • Sự phát triển của một doanh nghiệp ở Úc.
Các ý tưởng kinh doanh không được phép liên quan đến các lĩnh vực:

Các ý tưởng kinh doanh không được phép liên quan đến các lĩnh vực:

 • Mua bán bất động sản nhà ở
 • Cung cấp dịch vụ cho thuê lao động
 • Mua lại một doanh nghiệp có sẵn hoặc sang nhượng thương hiệu tại Australia

3. Được các tổ chức hợp lệ đầu tư vào hoạt động kinh doanh

Quý vị phải có được ít nhất một thỏa thuận đầu tư tài chính hợp pháp với tổng cộng tối thiểu là 200,000 đô la Úc từ một trong các tổ chức sau:

 • Cơ quan Chính phủ liên bang
  • Chính phủ tiểu bang
  • Tổ chức nghiên cứu được tài trợ công ở Úc
  • Thành viên của Quỹ Liên doanh Vốn mạo hiểm Úc (AVCLP) hoặc Quỹ Đầu tư Vốn Mạo hiểm cho doanh nhân khởi nghiệp (ESVCLP)
  • Các tổ chức giáo dục cụ thể

Ít nhất 10% của số tài trợ phải được chuyển cho Doanh nghiệp khởi nghiệp trong vòng 12 tháng kể từ khi bắt đồng hoạt động tại Úc. Điều này phải được ghi rõ trong thỏa thuận.

4. Nắm giữ ít nhất 30% cổ phần

Quý vị nắm giữ tối thiểu 30% cổ phần của doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà thỏa thuận được ký.

Quý vị cũng phải có một kế hoạch kinh doanh cho các hoạt động khởi nghiệp. Kế hoạch kinh doanh này cần lưu ý ý tưởng sáng tạo của bạn sẽ dẫn đến:

• thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc, hoặc

• sự phát triển của một doanh nghiệp ở Úc

Tất cả các khoản tài trợ được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho công ty khởi nghiệp theo thỏa thuận phải có được một cách hợp pháp.

5. Dưới 55 tuổi

Quý vị sẽ không được nhận Thư mời nộp Visa nếu Quý vị 55 tuổi hoặc hơn ở thời điểm được mời. Quý vị có thể được miễn điều kiện này trừ khi dự án kinh doanh của Quý vị được đánh giá đem lại lợi ích kinh tế vượt bậc cho nước Úc.

6. Không có lịch sử kinh doanh trái phép

Quý vị và bạn đời không được có tiền án tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư có tính chất bất hợp pháp ở Úc.

7. Có đủ khả năng Tiếng Anh theo yêu cầu

Tất cả các ứng viên từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn phải có ít nhất khả năng tiếng Anh thông dụng. Nếu không, Quý vị sẽ được yêu cầu trả chi phí miễn giảm điều kiện tiếng Anh.

 • Trong 12 tháng trước khi nộp đơn xin thị thực, Quý vị phải có được điểm trung bình IELTS ít nhất 6 hoặc điểm tương đương cho các bằng TOEFL, PTE, CAE)

8. Đạt đủ điều kiện sức khỏe

Quý vị và các thành viên gia đình từ 16 tuổi trở lên (cùng hoặc không cùng xin visa với Quý vị) phải đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe của Bộ Di trú.

9. Đạt đủ điều kiện tư pháp

Quý vị và các thành viên gia đình từ 16 tuổi trở lên (cùng hoặc không cùng xin visa với Quý vị) phải đáp ứng yêu cầu về lí lịch tư pháp của chính phủ Úc.

10. Không có khoản nợ với Chính phủ Úc

Nếu Quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nợ tiền của Chính phủ Úc, Quý vị hoặc họ phải trả lại hoặc có một thỏa thuận được chấp thuận để trả lại.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người được cấp Visa

Quyền lợi

Đây không phải visa thường trú. Với visa này, Quý vị có thể:

 • Thực hiện hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc
 • Đi du lịch, nhập cảnh và ở lại Úc tới 4 năm và 3 tháng
 • Đây là thị thực nhập cảnh nhiều lần. Quý vị có thể đi du lịch bên ngoài nước Úc và trở về bao nhiêu lần tùy ý trong khi visa có giá trị. (Thời gian Quý vị ở bên ngoài Úc vẫn tính trong thời hạn visa, nên Quý vị sẽ không gia hạn)
 • Mang theo các thành viên đủ điều kiện của gia đình tới nước Úc
 • Nộp đơn xin thị thực Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (Vĩnh viễn) (subclass 888) Diện Đổi mới Kinh doanh, nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định
A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Nghĩa vụ

Quý vị và các thành viên gia đình phải tuân thủ tất cả các điều kiện thị thực và tuân thủ luật pháp Úc. Quý vị có thể xem các điều kiện của vịsa trong VEVO hoặc thư cấp thị thực.

Quý vị cũng phải đáp ứng một số nghĩa vụ kinh doanh/đầu tư và tuân thủ luật pháp tại nơi làm việc của Úc.

Tuân theo luật lao động Úc

Tất cả người lao động ở Úc (bao gồm cả người có thị thực) được hưởng nhiều quyền lợi và sự bảo vệ tại nơi làm việc. Thù lao và điều kiện nơi làm việc được thiết lập theo luật Úc.

Điều kiện trở thành thường trú nhân

Để được quyền nộp hồ sơ thường trú (subclass 888) người giữ Visa 188E phải giữ Visa này trong ít nhất 4 năm liên tục, và cư trú tại Úc ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn. Ngoài ra phải chứng minh được sự thanh công của hoạt động kinh doanh khởi nghiệp của minh trong thời gian ở Úc.

Điều kiện để nộp thường trú nhân

Sự khác nhau giữa Thường trú nhân và Công dân Úc

Nhiều người vẫn nghĩ, thường trú nhân và công dân Úc chỉ khác nhau ở quyền bầu cử. Thực tế, khoảng cách giữa PR và quốc tịch vẫn còn khá xa. Dưới đây là một số điểm khác nhau cơ bản giữa quyền lợi của thường trú nhân và công dân Úc.

LƯU Ý: Những thông tin trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo ban đầu và không được coi là tư vấn của công ty Verity Law. Nếu khách hàng có nhu cầu về dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ công ty Verity Law được tư vấn đầy đủ.

Tin liên quan