Visa 188B – Diện đầu tư trái phiếu chính phủ

VISA 188B LÀ GÌ? Diện visa 188B này dành cho những nhà đầu tư cá nhân mong muốn đầu tư…

VISA 188B LÀ GÌ?

Diện visa 188B này dành cho những nhà đầu tư cá nhân mong muốn đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD tại một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc, trong đó các hoạt động đầu tư và kinh doanh chính phải nằm trong lãnh thổ Úc.

Để được quyền nộp hồ sơ Thị Thực Thường Trú 888 sau này, Quý vị phải cư trú ít nhất 2 năm trong thời gian được cấp thị thực tập trung tại Tiểu Bang hoặc Vùng Lãnh Thổ Úc đề cử, và duy trì khoản đầu tư 1.5 triệu AUD theo quy định trong ít nhất 4 năm.

Visa 188B Diện đầu tư trái phiếu chính phủ

ĐIỀU KIỆN CỦA VISA 188B

1. ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Quý vị phải được đề cử bởi một Chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc, trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này.

Chính quyền Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đề cử Quý vị không được rút đề cử của họ sau khi Quý vị nộp đơn, nếu không Bộ Di Trú Úc sẽ không thể cấp visa 188B cho Quý vị.

2. SỞ HỮU DOANH NGHIỆP & KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

Trong ít nhất 1 trên 5 năm tài chính ngay trước khi Quý vị nộp hồ sơ, Quý vị đã trực tiếp quản lý một trong những điều sau đây:

 • một doanh nghiệp đủ điều kiện trong đó Quý vị, bạn đời của Quý vị hoặc Quý vị và bạn đời kết hợp có ít nhất 10% quyền sở hữu, hoặc
 • khoản đầu tư hợp lệ ít nhất 1,5 triệu AUD thuộc sở hữu của Quý vị, bạn đời của Quý vị hoặc Quý vị và bạn đời kết hợp.
sở hữu doanh nghiệp và kinh nghiệm quản lý

3. SỞ HỮU TÀI SẢN CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP ÍT NHẤT AUD 2,250,000

Sở hữu tài sản doanh nghiệp hoặc cá nhân

Quý vị, bạn đời hoặc Quý vị và bạn đời kết hợp cũng cần có tài sản cá nhân và doanh nghiệp với giá trị ròng ít nhất là 2,25 triệu AUD. Những tài sản này phải được mua một cách hợp pháp và có sẵn để chuyển đến Úc trong vòng 2 năm kể từ khi thị thực được cấp.

4. KHÔNG CÓ LỊCH SỬ KINH DOANH TRÁI PHÉP

Quý vị và bạn đời không được có tiền án tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư có tính chất bất hợp pháp ở Úc.

5. DƯỚI 55 TUỔI

Quý vị sẽ không được nhận Thư mời nộp Visa nếu Quý vị 55 tuổi hoặc hơn ở thời điểm được mời. Quý vị có thể được miễn điều kiện này trừ khi dự án kinh doanh của Quý vị được đánh giá đem lại lợi ích kinh tế vượt bậc cho nước Úc.

6. ĐẠT 65 ĐIỂM TRÊN THANG DI TRÚ

Quý vị phải đạt ít nhất 65 điểm trong bài kiểm tra Thang điểm Di trú.
Quý vị có thể nhận được điểm vì nhiều lý do, bao gồm các mục như:

 • tuổi tác
 • khả năng tiếng anh
 • trình độ chuyên môn
 • kinh nghiệm kinh doanh
 • kinh nghiệm đầu tư
 • tài sản cá nhân và doanh nghiệp
 • doanh thu
 • sự đổi mới
Thang điểm di trú

7. CÓ KHẢ NĂNG TIẾNG ANH CƠ BẢN

Tất cả các ứng viên từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn phải có ít nhất khả năng tiếng Anh cơ bản. Nếu không, Quý vị sẽ được yêu cầu trả chi phí miễn giảm điều kiện tiếng Anh.

 • Quý vị đã từng học tại:

hoặc

 • trong 12 tháng trước khi nộp đơn xin thị thực, Quý vị phải có được điểm trung bình IELTS ít nhất 4.5 hoặc điểm tương đương cho các bằng TOEFL, PTE, CAE)

8. ĐẠT ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỨC KHỎE

Quý vị và các thành viên gia đình từ 16 tuổi trở lên (cùng hoặc không cùng xin visa với Quý vị) phải đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe của Bộ Di trú.

9. ĐẠT ĐỦ ĐIỀU KIỆN TƯ PHÁP

Quý vị và các thành viên gia đình từ 16 tuổi trở lên (cùng hoặc không cùng xin visa với Quý vị) phải đáp ứng yêu cầu về lí lịch tư pháp của chính phủ Úc.

10. KHÔNG CÓ KHOẢN NỢ VỚI CHÍNH PHỦ ÚC

Nếu Quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nợ tiền của Chính phủ Úc, Quý vị hoặc họ phải trả lại hoặc có một thỏa thuận được chấp thuận để trả lại.

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP VISA 188B

QUYỀN LỢI

Đây không phải visa thường trú. Với visa này, Quý vị có thể:

 • Thực hiện hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc
 • Đi du lịch, nhập cảnh và ở lại Úc tới 4 năm và 3 tháng
 • Đây là thị thực nhập cảnh nhiều lần. Quý vị có thể đi du lịch bên ngoài nước Úc và trở về bao nhiêu lần tùy ý trong khi visa có giá trị. (Thời gian Quý vị ở bên ngoài Úc vẫn tính trong thời hạn visa, nên Quý vị sẽ không gia hạn)
 • Mang theo các thành viên đủ điều kiện của gia đình tới nước Úc
 • Nộp đơn xin visa 888 (thường trú nhân) nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định
Quyền lợi 188B

NGHĨA VỤ

Quý vị và các thành viên gia đình phải tuân thủ tất cả các điều kiện thị thực và tuân thủ luật pháp Úc. Quý vị có thể xem các điều kiện của vịsa trong VEVO hoặc thư cấp thị thực.
Quý vị cũng phải đáp ứng một số nghĩa vụ kinh doanh đầu tư và tuân thủ luật pháp tại nơi làm việc của Úc.

Đáp ứng nghĩa vụ đầu tư của Quý vị

Sau khi Quý vị nộp hồ sơ xin visa, Quý vị phải thực hiện một khoản đầu tư được chỉ định ít nhất 1,5 triệu AUD vào Bang hoặc Lãnh thổ nơi có cơ quan chính phủ của Bang hoặc Lãnh thổ được chỉ định.

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN KHI GIỮ VISA 188B

Để đủ điều kiện xin visa 888B Đầu tư và Đổi mới kinh doanh (Thường trú), Quý vị cần đáp ứng những tiêu chí sau:

Điều kiện nộp visa 188B
 • Thực sự có ý định sinh sống tại Úc theo diện thị thực 188B ít nhất 24 tháng trong số 4 năm trước khi nộp hồ sơ xin thường trú.
 • Duy trì khoản đầu tư trái phiếu của Bang hoặc Vùng Lãnh thổ được đề cử trong vòng 4 năm (không được rút ra).

SỰ KHÁC NHAU GIỮA VISA 888 (PR) VÀ CÔNG DÂN ÚC

Nhiều người vẫn nghĩ, thường trú nhân và công dân Úc chỉ khác nhau ở quyền bầu cử. Thực tế, khoảng cách giữa PR và quốc tịch vẫn còn khá xa. Dưới đây là một số điểm khác nhau cơ bản giữa quyền lợi của thường trú nhân và công dân Úc.

Khác nhau giữa PR Úc và công dân Úc

QUY TRÌNH NỘP VISA 188B

Bước 1: Để đủ điều kiện xin cấp visa này, đầu tiên người nộp đơn cần nộp thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) đến Chính quyền Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ. 

Quy trình nộp visa 188B

Bước 2: Sau khi người nộp đơn nộp thư bày tỏ quan tâm, chính quyền Bang/Vùng lãnh thổ có thể xem xét và đưa ra quyết định có bảo lãnh người nộp đơn xin cấp visa hay không. Chính quyền Bang/Vùng lãnh thổ có những tiêu chuẩn nhất định để đưa ra một quyết định cấp thư mời chỉ định.

Bước 3: Nếu người nộp đơn nhận được thư mời từ chính quyền Bang/ Vùng lãnh thổ, người nộp đơn có 60 ngày để nộp đơn xin cấp visa 188B:

 • Khi nộp đơn, người nộp đơn cần trả phí nộp hồ sơ bằng thẻ tín dụng.
 • Người nộp đơn cũng cần nộp đầy đủ các giấy tờ tài liệu cho bộ hồ sơ. 

Người nộp đơn sẽ nhận được thông báo xác nhận của Bộ Di Trú (Home Affairs) sau khi nộp hồ sơ thành công.

Bước 4: Xét duyệt hồ sơ.

Bước 5: Người nộp đơn tiến hành việc đầu tư theo cam kết (1.5 triệu AUD) sau khi nhận được thư mời (nếu có). Người nộp đơn có 70 ngày để chuyển tiền đầu tư.

Bước 6: Người nộp đơn chờ kết quả visa:

 • Nếu được cấp visa, người nộp đơn sẽ được thông báo:  
  • Thời điểm visa có hiệu lực
  • Số hiệu cấp visa
  • Các điều kiện kèm theo visa

Chú ý rằng nhãn visa sẽ không được dán trong hộ chiếu của người nộp đơn.

 • Nếu bị từ chối cấp visa, người nộp đơn sẽ được thông báo:
  • Lý do visa bị từ chối
  • Quyền phúc tra kết quả visa, nếu có.
  • Thời hạn cuối cùng người xin visa được phép nộp đơn xin phúc tra kết quả. 

LƯU Ý: Những thông tin trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo ban đầu và không được coi là tư vấn của công ty Verity Law. Nếu khách hàng có nhu cầu về dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ công ty Verity Law được tư vấn đầy đủ.

Tin liên quan