Visa 188A – Diện Kinh doanh Sáng tạo

Diện visa 188A dành cho người nộp đơn có kỹ năng kinh doanh được đề cử bởi một Chính quyền Tiểu bang Úc, với dự định thành lập, phát triển và quản lí cơ sở kinh doanh mới hoặc đang hiện hữu tại Úc.

Visa 188A là gì?

Diện visa 188A này dành cho người nộp đơn có kỹ năng kinh doanh với dự định thành lập, phát triển và quản lí cơ sở kinh doanh mới hoặc đang hiện hữu tại Úc và được đề cử bởi Chính quyền Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ Úc. Nó cho phép Quý vị điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc. Quý vị phải có một sự nghiệp kinh doanh thành công và thực sự mong muốn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Úc.

Các điều kiệu nộp visa 188A Úc

Điều kiện của visa 188A

1. Được đề cử

Quý vị phải được đề cử bởi một Chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc, trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này.

Chính quyền Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đề cử Quý vị không được rút đề cử của họ sau khi Quý vị nộp đơn, nếu không Bộ Di Trú Úc sẽ không thể cấp visa 188A cho Quý vị.

2. Sở hữu doanh nghiệp

Trong 2 trên 4 năm tài chính ngay trước khi Quý vị nhận được Thư mời, Quý vị phải có cổ phần sở hữu tại 1 hoặc 2 doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 500.000 AUD trong mỗi năm đó.

Điều kiện visa 188A Úc: sở hữu cổ phần doanh nghiệp

Cho dù Quý vị có 1 hay 2 doanh nghiệp, Quý vị phải sở hữu ít nhất:

 • 51%, trong tổng giá trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD mỗi năm
 • 30%, trong tổng giá trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 AUD trở lên mỗi năm, hoặc
 • 10%, trong tổng giá trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp được điều hành bởi một công ty niêm yết công khai

Nếu doanh nghiệp của Quý vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, kỹ thuật hoặc thương mại, Quý vị phải dành ít hơn một nửa thời gian để cung cấp các dịch vụ đó, thay vì quản lý chung cho doanh nghiệp.

3. Sở hữu tài sản cá nhân và doanh nghiệp ít nhất AUD800,000

Điều kiện visa 188A Úc: tổng tài sản

Khi có được Thư mời nộp visa 188A, Quý vị, bạn đời hoặc Quý vị và bạn đời kết hợp phải có tổng tài sản ròng và tài sản cá nhân ít nhất là 800.000 AUD. Tiền của Quý vị phải có sẵn để chuyển đến Úc trong vòng 2 năm kể từ khi Bộ di trú cấp visa.

4. Dưới 55 tuổi

Quý vị sẽ không được nhận Thư mời nộp Visa nếu Quý vị 55 tuổi hoặc hơn ở thời điểm được mời. Quý vị có thể được miễn điều kiện này trừ khi dự án kinh doanh của Quý vị được đánh giá đem lại lợi ích kinh tế vượt bậc cho nước Úc.

5. Đạt 65 điểm trên thang di trú

Quý vị phải đạt ít nhất 65 điểm trong bài kiểm tra Thang điểm Di trú.
Quý vị có thể nhận được điểm vì nhiều lý do, bao gồm các mục như:

 • tuổi tác
 • khả năng tiếng anh
 • trình độ chuyên môn
 • kinh nghiệm kinh doanh
 • tài sản cá nhân và doanh nghiệp
 • doanh thu
 • sự đổi mới

6. Không có lịch sử kinh doanh trái phép

Quý vị và bạn đời không được có tiền án tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư có tính chất bất hợp pháp ở Úc.

7. Có khả năng Tiếng Anh cơ bản

Tất cả các ứng viên từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn phải có ít nhất khả năng tiếng Anh cơ bản. Nếu không, Quý vị sẽ được yêu cầu trả chi phí miễn giảm điều kiện tiếng Anh.

 • Quý vị đã từng học tại:

hoặc

 • trong 12 tháng trước khi nộp đơn xin thị thực, Quý vị phải có được điểm trung bình IELTS ít nhất 4.5 hoặc điểm tương đương cho các bằng TOEFL, PTE, CAE)

8. Đạt đủ điều kiện sức khỏe

Quý vị và các thành viên gia đình từ 16 tuổi trở lên (cùng hoặc không cùng xin visa với Quý vị) phải đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe của Bộ Di trú.

9. Đạt đủ điều kiện tư pháp

Quý vị và các thành viên gia đình từ 16 tuổi trở lên (cùng hoặc không cùng xin visa với Quý vị) phải đáp ứng yêu cầu về lí lịch tư pháp của chính phủ Úc.

10. Không có khoản nợ với Chính phủ Úc

Nếu Quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nợ tiền của Chính phủ Úc, Quý vị hoặc họ phải trả lại hoặc có một thỏa thuận được chấp thuận để trả lại.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người được cấp visa 188A

Quyền lợi

Đây không phải visa thường trú. Với visa này, Quý vị có thể:

 • Thực hiện hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc
 • Đi du lịch, nhập cảnh và ở lại Úc tới 4 năm và 3 tháng
 • Đây là thị thực nhập cảnh nhiều lần. Quý vị có thể đi du lịch bên ngoài nước Úc và trở về bao nhiêu lần tùy ý trong khi visa có giá trị. (Thời gian Quý vị ở bên ngoài Úc vẫn tính trong thời hạn visa, nên Quý vị sẽ không gia hạn)
 • Mang theo các thành viên đủ điều kiện của gia đình tới nước Úc
 • Nộp đơn xin visa 888 (thường trú nhân) nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định
Quyền lợi của visa 188A

Nghĩa vụ

Quý vị và các thành viên gia đình phải tuân thủ tất cả các điều kiện thị thực và tuân thủ luật pháp Úc. Quý vị có thể xem các điều kiện của vịsa trong VEVO hoặc thư cấp thị thực.
Quý vị cũng phải đáp ứng một số nghĩa vụ kinh doanh và tuân thủ luật pháp tại nơi làm việc của Úc.

Đáp ứng nghĩa vụ kinh doanh của Quý vị

Quý vị phải thực sự có một cam kết thực tế để:

 • duy trì quyền sở hữu đáng kể trong một doanh nghiệp ở Úc
 • tham gia vào việc quản lý hàng ngày và ra quyết định của doanh nghiệp đó

Trong khi hoạt động doanh nghiệp, Quý vị phải thực hiện ít nhất một trong những điều sau:

 • phát triển liên kết kinh doanh với thị trường quốc tế
 • thuê người ở Úc
 • xuất khẩu hàng hóa Úc
 • sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ cần được nhập khẩu
 • giới thiệu công nghệ mới hoặc cải tiến, hoặc
 • đóng góp cho hoạt động thương mại và sự cạnh tranh trong nền kinh tế Úc

Trong thời gian lưu trú của Quý vị, Bộ di trú có thể khảo sát Quý vị về các hoạt động kinh doanh của Quý vị tại Úc.

Tuân theo luật lao động Úc

Tất cả người lao động ở Úc (bao gồm cả người có thị thực) được hưởng nhiều quyền lợi và sự bảo vệ tại nơi làm việc. Thù lao và điều kiện nơi làm việc được thiết lập theo luật Úc.

Điều kiện trở thành thường trú nhân khi giữ visa 188A

Để đủ điều kiện xin visa 888A Đầu tư và Đổi mới kinh doanh (Thường trú), Quý vị cần đáp ứng những tiêu chí sau:

Điều kiện đạt PR Úc (visa 888) cho người giữ visa 188
 • Sinh sống tại Úc theo diện visa 188A ít nhất 12 tháng trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ.
 • Sở hữu và điều hành một doanh nghiệp ở Úc ít nhất 2 năm trước khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp này có doanh thu đạt tối thiểu 300,000 AUD trong vòng 2 năm trong 4 năm tài chính gần nhất.
 • Người nộp hồ sơ và/hoặc chồng/vợ cần đáp ứng 2 trong số 3 tiêu chí sau đây trong vòng 12 tháng gần đây:
  + Có tài sản ít nhất $400,000 AUD trong doanh nghiệp
  + Giá trị tài sản cá nhân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 600,000 AUD
  + Công ty ở Úc phải tạo ra tối thiểu 2 việc làm cho người bản xứ

Sự khác nhau giữa visa 888 (PR) và công dân Úc

Nhiều người vẫn nghĩ, thường trú nhân và công dân Úc chỉ khác nhau ở quyền bầu cử. Thực tế, khoảng cách giữa PR và quốc tịch vẫn còn khá xa. Dưới đây là một số điểm khác nhau cơ bản giữa quyền lợi của thường trú nhân và công dân Úc.

Khác nhau giữa PR Úc và công dân Úc

Quy trình nộp visa 188A

Bước 1: Để đủ điều kiện xin cấp visa này, đầu tiên người nộp đơn cần nộp thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) đến Chính quyền Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ. 

Quy trình nộp visa 188

Bước 2: Sau khi người nộp đơn nộp thư bày tỏ quan tâm, chính quyền Bang/Vùng lãnh thổ có thể xem xét và đưa ra quyết định có bảo lãnh người nộp đơn xin cấp visa hay không. Chính quyền Bang/Vùng lãnh thổ có những tiêu chuẩn nhất định để đưa ra một quyết định cấp thư mời chỉ định.

Bước 3: Nếu người nộp đơn nhận được thư mời từ chính quyền Bang/ Vùng lãnh thổ, người nộp đơn có 60 ngày để nộp đơn xin cấp visa 188A:

 • Khi nộp đơn, người nộp đơn cần trả phí nộp hồ sơ bằng thẻ tín dụng.
 • Người nộp đơn cũng cần nộp đầy đủ các giấy tờ tài liệu cho bộ hồ sơ. 

Người nộp đơn sẽ nhận được thông báo xác nhận của Bộ Di Trú (Home Affairs) sau khi nộp hồ sơ thành công.

Bước 4: Xét duyệt hồ sơ.

Bước 5: Người nộp đơn chờ kết quả visa.

 • Nếu được cấp visa, người nộp đơn sẽ được thông báo:  
  • Thời điểm visa có hiệu lực
  • Số hiệu cấp visa
  • Các điều kiện kèm theo visa

Chú ý rằng nhãn visa sẽ không được dán trong hộ chiếu của người nộp đơn.

 • Nếu bị từ chối cấp visa, người nộp đơn sẽ được thông báo:
  • Lý do visa bị từ chối
  • Quyền phúc tra kết quả visa, nếu có.
  • Thời hạn cuối cùng người xin visa được phép nộp đơn xin phúc tra kết quả. 

LƯU Ý: Những thông tin trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo ban đầu và không được coi là tư vấn của công ty Verity Law. Nếu khách hàng có nhu cầu về dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ công ty Verity Law được tư vấn đầy đủ.

Tin liên quan