Tìm hiểu visa 132 – Bảo trợ từ tiểu bang Nam Úc

Visa 132 cho phép cả gia đình đương đơn đi thẳng vào thường trú và hưởng các quyền lợi về y tế, học phí và hỗ trợ thuế vụ. Do đó yêu cầu của Bộ Di Trú và tiểu bang bảo trợ cũng cao hơn các loại visa 188

Yêu cầu của visa 132A nói chung

Rất khác với visa 188 là visa tạm trú, visa 132 cho phép cả gia đình đương đơn đi thẳng vào thường trú và hưởng các quyền lợi về y tế, học phí và hỗ trợ thuế vụ (như mức thuế trước bạ thấp, miễn giảm thuế trước bạ cho người mua nhà lần đầu) ngay khi được cấp visa. Cũng vì lý do đấy, yêu cầu của Bộ Di Trú và tiểu bang bảo trợ cũng cao hơn các loại visa 188.

Có thể hình dung visa 132A – diện Lịch sử kinh doanh nổi bật – như là “mẹ” của visa 188A.

Ở mức yêu cầu liên bang (từ Bộ Di Trú), trong 2 năm qua, đương đơn phải điều hành và sở hữu một doanh nghiệp chính có mức doanh thu trên 3 triệu đô la Úc và tổng tài sản của đương đơn và vợ/chồng phải trên 1.5 triệu đô Úc.

Sau khi được cấp visa, đương đơn sẽ phải trải qua giai đoạn giám sát cho việc xúc tiến đầu tư vào doanh nghiệp, giai đoạn này kéo dài khoảng 24 tháng.

Bảo trợ visa 132A của tiểu bang Nam Úc

Nếu ở bậc visa 188, hồ sơ xin bảo trợ chỉ cần sơ lược ý định kinh doanh với mức đầu tư AU $200,000 và tiểu sử cơ bản của đương đơn, thì trong mức đầu tư của visa 132A là từ AU $1,500,000 – $2,000,000. Nhìn chung, yêu cầu của tiểu bang Nam Úc đang ở mức trung bình, và có phần dễ hơn tiểu bang Victoria và NSW (Sydney).

Trung tâm thành phố Adelaide, Nam Úc

Đơn cử, đương đơn có thể chọn một trong 4 điều kiện để đạt trong thời gian thử thách sau khi cấp visa, chứ không phải thỏa mãn hết tất cả điều kiện, tóm tắt như sau:

Tầm quan trọng của một bộ hồ sơ chuẩn bị kỹ lưỡng

Nhận được bảo trợ của tiểu bang là một cửa ải trọng yếu trong lộ trình hồ sơ visa 132, vì đương đơn chỉ nộp được visa khi có thư bảo trợ từ chính phủ tiểu bang. Và công việc khó nhất của ải này là đương đơn phải trình bày thuyết phục chính phủ tiểu bang về “lợi ích kinh tế vượt bậc” họ sẽ mang lại cho tiểu bang đó.

Một bộ hồ sơ visa 188 mà Verity Law gửi cho Bộ di trú (Home Affairs)

Điều này cần người chuẩn bị hồ sơ vừa có kiến thức về kinh tế từng vùng, ngành công nghiệp được ưu tiên tại vùng đó, lại vừa hiểu sâu và sát từng điểm nổi bật trong hồ sơ đương đơn, bộ máy doanh nghiệp VN họ đang chạy, để có thể kết nối hai bên và diễn dịch thành một bức tranh “lợi ích kinh tế vượt bậc” (exceptional economic benefit) toàn vẹn cho tiểu bang.

Đặc biệt đối với mô hình kinh doanh liên quan đến phát triển bất động sản, chính quyền Nam Úc nói riêng, và các tiểu bang các nói chung, đề ra những điều kiện riêng biệt để đánh giá công trình mà đương đơn có ý định đầu tư vào. Ví dụ trong đơn xin bảo trợ, đương đơn cần cung cấp tên chính xác của vùng họ chọn phát triển bất động sản, bản liệt kê phí tổn và dự cáo, kinh nghiệm trong lĩnh vực, giải thích vai trò quản lý trực tiếp trong doanh nghiệp mới tại Úc, v.v.

Thư bảo lãnh cho visa 132 từ tiểu bang Nam Úc cho khách hàng Verity Law ngày 9/8/2019

Và công việc của chúng tôi là đào sâu vào lịch sử, tài năng và kinh nghiệm của đương đơn phải chứng minh họ có đủ họ có năng lực trong mảng kinh doanh họ chọn và đủ tố chất để đem thành công đang có sang doanh nghiệp tại Úc. Mối quan ngại chính của chính phủ Úc là chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư dù thành công tại Việt Nam, có thể sẽ không thích nghi được với môi trường mới lạ tại Úc, và đôi khi ngôn ngữ còn là rào cản lớn. Ngoài ra, công việc của một đội ngũ chuyên nghiệp không dừng lại chỉ ở trên giấy tờ hồ sơ visa, mà Verity Law còn tạo kết nối rộng với doanh nghiệp bản địa, hỗ trợ từng bước từ dịch vụ an cư sau khi cấp visa, đến thành lập và cơ cấu doanh nghiệp để phù hợp yêu cầu visa và bảo vệ tài sản, cũng như các dịch vụ chuyên nghiệp đi kèm (đánh giá thẩm tra doanh nghiệp, kế toán, thuế v.v.).

Tin liên quan