Quý vị đang cân nhắc việc nộp hồ sơ xin visa Doanh Nhân Tài Năng, Diện 132B / 188E?

Mặc dù visa 132B có nhiều khía cạnh thực sự hấp dẫn và có lợi cho một số đương đơn…

Mặc dù visa 132B có nhiều khía cạnh thực sự hấp dẫn và có lợi cho một số đương đơn tiềm năng, quý vị cần xem xét và đánh giá cẩn thận về khả năng của mình để đạt visa đang được rất nhiều doanh nhân quan tâm chú ý này cũng như sự sẵn sàng của quý vị phải tuân thủ với những điều Bộ Di Trú mong muốn từ đương đơn.

Gần đây liên tục có nhiều chương trình quảng bá loại visa này, tập trung vào việc thúc đẩy các chương trình đầu tư. Điều này đã tạo ra ấn tượng rằng 132B là một loại visa đầu tư thụ động mà một tỉ lệ lớn những người dự định di dân theo dạng đầu tư cho rằng có thể được cấp tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, ấn tượng này dựa trên quan niệm sai lầm (và đôi khi là thông tin sai lệch) về những gì mà visa này thực sự yêu cầu, bao gồm và cung cấp cho quý vị.

Đương đơn dự định xin visa này luôn luôn cần tự tìm hiểu và tự tham khảo trước khi xác định được hướng nộp visa cụ thể nào là lựa chọn tốt nhất cho mình. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng quý vị chỉ dựa vào các nguồn thông tin chính thức và sự tư vấn của các chuyên gia tư vấn hoạt động có giấy phép và các chuyên gia này thực sự độc lập với bất cứ đơn vị nào quý vị đang cân nhắc chọn để hỗ trợ cho hồ sơ xin visa của mình. Nếu chỉ dựa vào thông tin và tư vấn bắt nguồn từ hoặc liên quan đến người quý vị đang cân nhắc chọn hỗ trợ sẽ rất rủi ro và có thể dẫn đến những thất vọng tốn kém. 

Để minh chứng cho điều này, xin lưu ý rằng Bộ Nhập Cư và Bảo Vệ Biên Giới Úc đã ban hành một chính sách nội bộ mới về cách đánh giá các hồ sơ xin visa 132B vào tháng 2 năm 2016. Chính sách mới này được ban hành nhằm vào các hoạt động của một số nhà quản lý quỹ, đại diện di trú và cố vấn đang thúc đẩy quảng bá chương trình đầu tư theo diện visa 132B. Việc áp dụng chính sách hồi tố dẫn đến việc từ chối (hoặc bắt buộc rút hồ sơ) một số lượng lớn hồ sơ xin visa không đáp ứng được chính sách mới. Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng  những khoản tiền lớn để đầu tư đã được đơn đương chuyển sang Úc cho người quảng bá chương trình đầu tư này đã không được hoàn lại và các đối tượng này giờ đây đã biến mất. 

Câu mở đầu của chính sách mới này nêu rõ visa 132B “được thiết kế cho một số ít cá nhân có tài năng và có ý tưởng kinh doanh mang giá trị cao và tiềm năng cao.

Điều quan trọng là cần phải hiểu những cụm từ chính trong câu mở đầu này có ý nghĩa gì. Theo quan điểm của chúng tôi, dựa trên việc đã và đang điều hướng thành công quá trình chuẩn bị nộp visa 132B, ý nghĩa của các cụm từ này là:

“Cá nhân tài năng cao” = người đã tự tạo ra những lợi ích đáng kể về kinh tế và cộng đồng từ những nguồn lực hạn chế (thông thường là bằng cách phát triển kinh doanh)

“Ý tưởng kinh doanh tiềm năng cao” = ý tưởng có thể tạo ra giá trị nhanh chóng tại Úc (giá trị thường được đo bằng những thứ như tạo ra việc làm, xuất khẩu, hợp tác và sở hữu trí tuệ)

“Ý tưởng kinh doanh có giá trị cao” = có những lý do thuyết phục rằng tại sao giá trị được tạo ra từ ý tưởng này sẽ ở lại Úc và tiếp tục phát triển mặc cho các đối thủ cạnh tranh đang thâm nhập vào vào thị trường

Việc tham chiếu cho “một số lượng nhỏ” “những cá nhân có tài năng cao” cũng cho thấy rõ ràng là 132B không phải là một visa nhắm vào một thị trường đại chúng hoặc là một visa đầu tư thụ động. Đây chính là một visa tài năng nhắm đến một thị trường riêng biệt. Visa này tìm kiếm các doanh nghiệp thành công và thu hút ý tưởng kinh doanh của họ tới Úc.

Rất nhiều người bị nhầm lẫn bởi sự nhấn mạnh rằng các quy định về visa áp dụng đối với doanh nhân có thỏa thuận đầu tư. Trên thực tế, thỏa thuận chỉ đơn giản là bằng chứng về chất lượng của doanh nhân và ý tưởng kinh doanh của họ. Sự cam kết của một nhà quản lý quỹ mạo hiểm có uy tín khi họ chấp nhận mạo hiểm đầu tư một khoản tiền đáng kể (≥ 1 triệu đô la Úc) cùng với doanh nhân và vào ý tưởng kinh doanh của doanh nhân này để xác nhận tài năng của cá nhân này cũng như tiềm năng và giá trị ý tưởng kinh doanh của họ.

Đối với một khoản đầu tư vốn mạo hiểm thật sự, hệ số thu nhập trên đầu tư tiềm năng kết hợp với năng lực của doanh nhân và ý tưởng kinh doanh cần phải được chắc chắn. Do đó, nếu doanh nhân hoặc quỹ đầu tư vốn mạo hiểm tránh rủi ro khi đầu tư vào kinh doanh đề xuất, điều này cho thấy “cái gì đó không đúng” về mặt thương mại và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể cho rằng đề xuất kinh doanh của doanh nhân này là không thật.

Chính sách mới của Bộ Di Trú cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác nhận hợp đồng dài hạn của doanh nhân và ý tưởng kinh doanh của họ bằng cách nêu rõ rằng “đầu tư vốn mạo hiểm phải được huy động từ các quỹ không liên quan đến những cá nhân đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư mạo hiểm”.

Nói cách khác, nếu quý vị đang nộp hồ sơ xin visa 132B, quý vị không nên cung cấp vốn đầu tư cho người quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm để họ hỗ trợ hồ sơ của quý vị. Làm như vậy sẽ gợi ý rằng người quản lý quỹ đang nhận được lợi ích để giúp cho hồ sơ của quý vị và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể kết luận rằng xác nhận của người quản lý quỹ tài trợ cho kế hoạch kinh doanh của quý vị là không đúng sự thật.

Nếu quý vị muốn đầu tư vào kinh doanh mà quý vị đang đề xuất việc tự quản lý, sẽ thích hợp nếu quý vị đầu tư trực tiếp (điều này, trên thực tế, được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét một cách tích cực hơn).

Cuối cùng, chính sách mới yêu cầu đương đơn “phải có kỹ năng thực sự trong việc quản lý hoặc sở hữu doanh nghiệp [đề xuất]” và “phải có kinh nghiệm phù hợp trong lãnh vực mà đương đơn tìm kiếm nguồn tài trợ vốn [vốn mạo hiểm]”.

Do đó điều quan trọng nhất là đề xuất phát triển kinh doanh tại Úc của quý vị, ít nhất ở một mức độ nào đó, phải dựa trên kinh nghiệm và hoạt động kinh doanh trước đây của quý vị. Những thành tựu trong kinh doanh trước đây của quý vị phải được minh chứng rõ ràng về kỹ năng của quý vị trong việc quản lý doanh nghiệp như doanh nghiệp bạn đang đề xuất đầu tư.

Vì vậy, những nỗ lực để bắt đầu bộ hồ sơ xin visa 132B dựa trên cơ hội đầu tư sẵn có từ một đối tác thứ ba thường là một vấn đề khó khăn vì các cơ hội này không được xây dựng dựa trên sự kết hợp cần thiết giữa một doanh nhân và một ý tưởng kinh doanh. Khi sử dụng cách tiếp cận này, rất khó để có thể thiết lập mối liên kết đáng tin cậy giữa tài năng doanh nhân sở hữu và tài năng cần thiết để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh đối với cơ hội đầu tư sẵn có.

Các hồ sơ visa 132B sáng giá nhất hầu như luôn là những hồ sơ bắt nguồn từ việc đánh giá bản chất tài năng của doanh nhân cùng với đánh giá tiềm năng và giá trị các ý tưởng kinh doanh đã có của họ. Có những đánh giá này trong tay, việc xác định cơ hội kinh doanh tại Úc sẽ dễ dàng hơn mà liên kết được cả tài năng và ý tưởng kinh doanh của doanh nhân.

Chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thành công đáng kể trong việc sử dụng chính xác cách tiếp cận đó.

Tin liên quan