Giữ Tài Sản Trong Gia Đình – Lợi Ích Của Việc Thành Lập Quỹ Tín Thác (Phần 2)

Làm thế nào Quý vị có thể bảo vệ của cải, tài sản của mình, giảm thiểu thuế cho tiền lời kiếm được trong tương lai từ khoản đầu tư, và để cho con cái được hưởng trái ngọt của số tiền Quý vị vất vả kiếm được?

Quý vị làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền và đầu tư một cách khôn ngoan. Bây giờ Quý vị muốn đảm bảo sản nghiệp của mình được bảo vệ và sử dụng nó để giúp đỡ gia đình?

Một cách để đạt được mục tiêu này là thành lập quỹ tín thác gia đình, còn được gọi là quỹ ủy thác theo quyết định. Cấu trúc tài chính này đem lại sự linh hoạt cho việc quản lý tài sản của Quý vị và phân chia đến các thế hệ tương lai.

Quỹ tín thác gia đình rất phổ biến ở Úc. Theo số liệu của cơ quan thuế gần đây, hiện có hơn 800.000 quỹ được đăng ký tại Úc, với tổng tài sản trị giá hơn 3 nghìn tỷ đô la.

Để biết thêm các thông tin cơ bản về Quý tín thác như Quý tín thác là gì, lợi ích của Quý tín thác, Quý vị vui lòng tham khảo phần trước của bài viết theo link https://veritylaw.com.au/vi/ban-can-biet/bao-toan-tai-san-trong-gia-dinh-ban-ve-cau-truc-tin-thac-trust/

Làm thế nào quỹ tín thác gia đình có thể làm giảm hóa đơn thuế và bồi đắp sản nghiệp của bạn

Mức thuế ở Úc tương đối cao, đặc biệt là những người có thu nhập cao. Một quỹ ủy thác được thiết lập hợp lý có thể giúp giảm thiểu tổng hóa đơn thuế của gia đình bạn thông qua cách thức được gọi là chia nhỏ thu nhập.

Cấu trúc gia đình này thường bao gồm một thành viên có thu nhập cao của một công ty, hoặc một doanh nghiệp, với một người bạn đời có thu nhập thấp và con cái đang ở độ tuổi đi học. Người có tài sản nhiều hơn trong gia đình đặt thu nhập của họ vào quỹ tín thác. Tài sản này thường là thu nhập từ kinh doanh hoặc đầu tư và không thể là tiền lương và thu nhập tiền lương. Quỹ tín thác sau đó phân chia thu nhập này cho các thành viên khác trong gia đình, những người sẽ chỉ phải trả thuế ở mức tối thiểu cho số tiền này.

Theo sự sắp xếp quỹ uỷ thác gia đình, Quý vị cũng có thể linh hoạt phân phối tài sản để phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của gia đình. Chẳng hạn như Quý vị có thể mua một ngôi nhà cho một đứa trẻ sống trong một khoảng thời gian nhất định, với quyền sở hữu tài sản được giữ trong quỹ ủy thác.

Quỹ tín thác gia đình cũng hữu ích khi bảo vệ và bồi đắp tài sản của gia đình bạn cho các thế hệ tương lai. Không giống như một quỹ hưu bổng, việc nắm giữ tài sản trong một khoản ủy thác không nhất thiết phải bị giữ lại trong nhiều năm.

Quỹ tín thác gia đình cũng là một cách hữu ích để bảo vệ tài sản khỏi các biến cố trong tương lai. Vì không ai có thể dự đoán gia đình sẽ ra sao, về mặt hôn nhân hay con cái, quỹ tín thác gia đình cho phép Quý vị quản lý tài sản của mình và chọn tài sản nào cuối cùng được đưa vào di chúc của Quý vị.

Quy tin thac gia dinh

Điều hành doanh nghiệp của bạn thông qua quỹ tín thác gia đình

Quý vị cũng có thể điều hành một doanh nghiệp thông qua cấu trúc quỹ tín thác gia đình với các loại quỹ tín thác này phục vụ mục đích thương mại hợp pháp. Cùng với việc cung cấp vốn lưu động cho một doanh nghiệp nhỏ, các quỹ này tách biệt và bảo vệ tài sản riêng của chủ sở hữu, chẳng như nhà của gia đình, trong trường hợp việc kinh doanh thất bại. Cũng có những lợi thế về thuế đáng kể nếu Quý vị giữ doanh thu kinh doanh trong quỹ tín thác gia đình, thay vì một công ty. Nếu quỹ tín thác tạo ra lợi nhuận, năm mươi phần trăm số tiền đó được miễn thuế. Ngoài ra, còn có cơ hội để phân chia thu nhập. Ví dụ: nếu một công ty tư nhân điều hành doanh nghiệp của họ thông qua quỹ ủy thác theo quyết định và phân phối thu nhập chịu thuế giữa một số người trưởng thành trong gia đình thụ hưởng, thuế có thể được giảm đáng kể.

Một nhóm các doanh nghiệp khác thường sử dụng quỹ tín thác, là nông dân. Họ không chỉ được hưởng các lợi thế về thuế, quỹ tín thác còn cho phép thế hệ lớn tuổi lựa chọn con, hoặc cháu sẽ thừa hưởng nông trại của họ.

Có bất kỳ rủi ro liên quan?

Trong khi quỹ tín thác gia đình hoàn toàn hợp pháp, cơ quan thuế chú ý cẩn thận đến cách các quỹ này được thiết lập và quản lý. Ví dụ, văn phòng thuế vụ Úc đang xem xét kỹ lưỡng các khoản thanh toán từ các quỹ tín thác cho các công ty, nơi tiền không thực sự được trả, nhưng vẫn nằm trong quỹ tín thác. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và hoạt động của các nông trại dựa vào nguồn vốn trong quỹ tín thác gia đình như vốn lưu động. Để tránh nguy cơ bị phạt nặng, hãy nhớ tham khảo kế toán thuế và luật sư về tình huống cá nhân của Quý vị và đảm bảo quỹ tín thác gia đình của Quý vị được thành lập và quản lý đúng cách. Có các quy tắc và quy định quan trọng xung quanh quỹ tín thác gia đình, bao gồm bảo vệ tài sản và đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan Thuế Úc.

Làm thế nào để tôi thiết lập một quỹ tín thác gia đình?

Có một số thủ tục nhất định Quý vị cần tuân theo nếu Quý vị quyết định thành lập quỹ tín thác gia đình.

  • Đầu tiên, Quý vị sẽ cần phải quyết định và liệt kê tất cả các tài sản ủy thác, cùng với giá trị hiện tại của chúng.
  • Sau đó, Quý vị sẽ cần phải quyết định ai trong gia đình sẽ đảm trách vị trí người được ủy thác. Đây là một quyết định quan trọng vì người được ủy thác có quyền kiểm soát đáng kể đối với tài sản ủy thác.
  • Sau đó, Quý vị sẽ cần xác định ai là người thụ hưởng của quỹ tín thác và phần nào của tài sản ủy thác mà họ được hưởng.

Một chứng thư ủy thác chính thức sau đó sẽ cần phải được soạn thảo. Đây là một tài liệu pháp lý phác thảo các quy tắc chi phối quỹ tín thác và quyền hạn của người được ủy thác. Quý vị nên để chuyên gia có kiến ​​thức pháp lý và tài chính về quỹ tín thác thực hiện việc soạn thảo tài liệu này.

Cuối cùng, như với các cấu trúc kinh doanh khác của Úc, Quý vị sẽ cần đăng ký Số doanh nghiệp Úc và Số hồ sơ thuế. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của ủy thác, Quý vị có thể phải đăng ký thành công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách vận hành của quỹ tín thác tại Úc, xem thêm tại website: https://www.ato.gov.au/General/Trusts/

Tin liên quan