Bảo toàn tài sản trong gia đình – bàn về cấu trúc Tín thác (Trust) (Phần 1)

Quỹ tín thác giúp bảo vệ của cải, tài sản của cá nhân, giảm thiểu thuế cho tiền lời kiếm được trong tương lai từ khoản đầu tư, và để cho con bạn được hưởng trái ngọt của số tiền bạn vất vả kiếm được trên đất nước Úc.

Vậy là, bạn và gia đình đã đặt chân đến Úc, hào hứng bắt đầu một chương mới về đầu tư và định cư tại Úc. Một trong những câu hỏi đầu tiên của bạn là làm thế nào bạn có thể bảo vệ của cải, tài sản của mình, giảm thiểu thuế cho tiền lời kiếm được trong tương lai từ khoản đầu tư, và để cho con bạn được hưởng trái ngọt của số tiền bạn vất vả kiếm được?

Khác biệt sâu sắc: sự công nhận về quyền sở hữu của chủ sở hữu không trên giấy tờ

Một tình huống thường gặp ở Việt Nam là, sau khi bạn trả tiền mua một bất động sản, bạn đã cân nhắc hoặc đã nhờ một người thân đứng tên với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp, và do đó người thân này nắm quyền sở hữu theo pháp luật thay mặt cho bạn. Và theo luật pháp Việt Nam, ngoài lương tâm và lòng tin (giữa bạn và người đó) ra thì không có bất kỳ sự bảo vệ hoặc công nhận về mặt pháp lý nào cho quyền sở hữu của bạn đối với tài sản/bất động sản đó.

Tuy nhiên, ở Úc, có một phương tiện cho phép bạn thiết lập được cấu trúc như trên (để ai đó giữ tài sản cho bạn) và nó ĐẢM BẢO rằng bạn và/hoặc bất kỳ người nào được bạn chỉ định sẽ được hưởng lợi ích của quyền sở hữu gắn với tài sản được nắm giữ. Cơ cấu đó được gọi là “tín thác”.

Tín thác là gì?

Khái niệm về “tín thác” có thể nghe rất xa lạ đối với những ai sinh sống ở các quốc gia không theo hệ thống thông luật (hệ thống luật Anh-Mỹ). Tín thác trước giờ là một trong những thành tựu lớn nhất của pháp luật Anh, xuất phát từ án lệ của Luật Công Bình.

Nói một cách đơn giản, tín thác là một cơ chế pháp lý, theo đó một bên sẽ nắm giữ và quản lý tài sản (bên nhận tín thác – có thể là cá nhân hoặc công ty) vì lợi ích của một bên khác (bên thụ hưởng) hoặc cho một mục đích cụ thể. Tùy thuộc vào mục đích của tín thác, bên nhận tín thác có thể nhận được phần chia của tiền vốn, thu nhập (ví dụ như tiền lương hoặc hoa hồng) hoặc một sự kết hợp của cả hai.

Theo luật pháp Úc, bên nhận tín thác, tức người được giao giữ tài sản cho bên thụ hưởng, không có quyền sở hữu đầy đủ vì khi chấm dứt tín thác, anh ta có nghĩa vụ chuyển giao tài sản này cho bên thụ hưởng. Bên nhận tín thác (cá nhân hoặc công ty) có nghĩa vụ cao nhất theo luật về việc bảo vệ tài sản tín thác tránh khỏi những tổn thất vô lý cho những người thụ hưởng của tín thác.

Lợi ích của Quỹ Tín thác gia đình

Tín thác gia đình là một trong những cơ chế được sử dụng nhiều nhất bởi các hộ gia đình và công ty gia đình để bảo vệ tài sản, hoạch định thuế và thừa kế. Để được hưởng lợi ích cao nhất từ ​​mô hình tín thác gia đình thì trong nhà cần có một người có thu nhập cao, chồng/vợ của người đó có thu nhập thấp và con cái đã đến tuổi trưởng thành đang đi học toàn thời gian.

Nếu thu nhập của mỗi thành viên trong gia đình cách biệt rất lớn, quỹ tín thác gia đình có thể được sử dụng để giữ tài sản (bất động sản, danh mục đầu tư) trong dài hạn, vì nó mang lại sự tự do và tính linh hoạt trong việc phân phối thu nhập từ tài sản cho các thành viên trong gia đình vào mỗi năm tùy theo mức thuế của họ. Tùy thuộc vào tình trạng của con cái, nếu chúng trên 18 tuổi và không có thu nhập thì bạn có thể được phân phối lên đến $18,200 tiền thu nhập miễn thuế cho mỗi đứa con.

Một ưu điểm đáng chú ý khác của việc nắm giữ tài sản hoặc đầu tư vào một quỹ tín thác gia đình thay vì công ty là, khi quỹ tín thác (thông qua các khoản đầu tư) có được lợi nhuận, 50% số tiền thặng dư vốn sẽ được miễn thuế nếu tài sản được nắm giữ hơn 12 tháng. Tuy nhiên, bạn không thể phân phối các khoản thua lỗ mà chỉ được phân phối lợi nhuận, và do đó khoản thua lỗ sẽ không được khấu trừ vào thu nhập tính thuế của bất kỳ người thụ hưởng nào.

Vài ghi chú cuối

Quá trình thiết lập một quỹ tín thác sẽ cần đến chứng thư tín thác và các thỏa thuận tín thác vốn rất phức tạp và cần được điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn, do đó chúng tôi khuyến nghị bạn tìm kiếm lời tư vấn và đánh giá từ một luật sư chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, nếu bạn có ý định kết hợp quỹ tín thác vào công ty đang được dùng để thỏa mãn các yêu cầu của visa 888, thì bạn phải cẩn trọng hơn nữa để đảm bảo rằng cấu trúc này được thiết lập chính xác để đáp án các tiêu chí của visa.

Tin liên quan